سوالات متداول

پروسه زمانی چقدر طول می‌کشد؟
هشت ماه ، شما می توانید در طول پروسه زمانی به آلمان رفت و آمد کنید وبا بیزنس خود فعال باشید

مدارک مربوط به طرح توجیهی در کجا تائید می‌شود؟
اتاق بازرگانی شهر مورد نظر در آلمان

مبلغ کلی که جهت مالیات و سرمایه گذاری در ان سه سال چقدر است؟
سرمایه گذاری حداقل ندارد بستگی به بیزینس 150 تا 250 هزار یورو می باشد

آیا سند ملک و بیزینس اجباری است؟
باید سرمایه لازم برای تاسیس بیزینس را داشته باشد ودارا بودن مالکیت محل سکونت بنام ،کمک بزرکی به اجرای مراحل کاری دارد.

گردش حساب سال اول بیزینس و سود دهی در 3 سال اول چقدر باید باشد؟
سود دهی در حدی باید باشد که هزینه خود و خانواده را بتواند تامین کند.

آیا میتوان شرکت راغیرحضوری ثبت کرد؟
بله. از طریق یک نمایند در آلمان میتوان کلیه کارهای ثبتی را انجام دهید

حداقل تعداد کارمند چند نفر باید باشد؟
قطعا شما باید محلی برای شرکت خود در آلمان داشته باشید ، تا نامه و موارد دیکر اداری را پاسخگو باشید
ما در تمامی مراحل حقوقی و تجاری و پاسخگو تمامی مراحل اداری ( مالیات-بیمه-مگالمات داخلی و خارجی و نامه )همراه شما خواهیم بود. بنابراین حداقل فرد مورد یاز برای ثبت شرکت یک نفر می باشد

در ابتدای پروسه چه نوع اقامتی به شخص داده میشود؟

در ابتدا شما ویزای ملی دریافت خواهید کرد. سپس بعد از سفر به المان ویزای شما تبدیل به کارت اقامت 5 ساله می شود. بعد از 5 سال و نشان دادن عملکرد شرکت در انتهای هر سال مالی به دولت، شما اجازه دریافت اقامت مادام را دریافت خواهید کرد.

آیاشخص می‌تواند حساب بانکی شخصی داشته باشد؟
بعد از اولین سفر به المان و تبدیل ویزای اولیه به کارت اقامت 5 ساله شما اجازه ی افتتحاح حساب بانکی را خواهید داشت

آیا مبلغ پولی که به حساب شرکت واریز می‌شود قابل برداشت است از کی و آیا میتوان این مبلغ را جهت امور شخصی برداشت کرد؟
بله. می توان از این مبلغ برای هزینه های شرکت شامل حقوق مدیر عامل و کارمندان استفاده کرد.

برای دریافت اطلاعات کامل لطفا با مادر تماس باشید و برای ما ایمیل ارسال کنید